Preview:
Detail:
01. Lời Giới Thiệu.flac
02. Đào Mác - Đêm Đông.flac
03. Duyên Huyền - Cô Đơn.flac
04. Hồng Dịu - Giọt Mùa Thu.flac
05. Lân Nhã - Nỗi Lòng Người Đi.flac
06. Duyên Huyền - Suối Mơ.flac
07. Đào Mác - Anh Đến Thăm Em Đêm 30.flac
08. Trung Kiệt; Duyên Huyền - Kim.flac
09. Trung Kiệt; Duyên Huyền; Đào Mác; Hồng Dịu - Yêu Người Yêu Đời.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: D4244