Detail:
(01) [Soundtrack] 神话之旅.flac
(02) [Jackie Chan & Kim Hee Seon] Endless Love 美丽的神话 I (成龙,金喜善).flac
(03) [Soundtrack] 备战前夕.flac
(04) [Soundtrack] 孔雀之舞.flac
(05) [Soundtrack] 悬浮天宫.flac
(06) [Soundtrack] 神话重现.flac
(07) [Soundtrack] 效忠蒙毅.flac
(08) [Soundtrack] 长城之颠.flac
(09) [Soundtrack] 神话之迷.flac
(10) [Soundtrack] 激斗.flac
(11) [Soundtrack] 千年之恋.flac
(12) [Soundtrack] 再入天宫.flac
(13) [Soundtrack] 决战.flac
(14) [Soundtrack] 印度之旅.flac
(15) [Soundtrack] 把握住现在的你 (张凌骏).flac
(16) [Soundtrack] 苏醒.flac
(17) [Soundtrack] 重逢.flac
(18) [Soundtrack] 诀别.flac
(19) [Sun Nam & Han Hong] Endless Love 美丽的神话 II (孙楠,韩红).flac
(20) [Hulusi & Xun] 神话 The Myth (Bonus Track 1).flac
(21) [Ma Tou Qin] 神话 The Myth (Bonus Track 2).flac
(22) [Wang Wei] 神话 The Myth (Piano Version) (Bonus Track 3).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T5423