Tracklist:

01 – Vương Anh Tú – Cuộc Sống Em Ổn Không (Piano Version).flac
02 – Vương Anh Tú – Đừng Hỏi Về Anh (Piano Version).flac
03 – Vương Anh Tú – Em Lỡ Thôi À (Piano Version).flac
04 – Vương Anh Tú – Em Ngày Xưa Khác Rồi (Piano Version).flac
05 – Vương Anh Tú – Gặp Nhưng Không Ở Lại (Piano Version).flac
06 – Vương Anh Tú – Khóc Giữa Trời Mưa (Piano Version).flac
07 – Vương Anh Tú – Linh Cảm Tim Em (Piano Version).flac
08 – Vương Anh Tú – Người Cũ Sao Quên (Piano Version).flac
09 – Vương Anh Tú – Nói Hết Lòng Mình (Piano Version).flac
10 – Vương Anh Tú – Nước Cờ Em Chọn (Piano Version).flac
11 – Vương Anh Tú – Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em (Piano Version).flac
12 – Vương Anh Tú – Thuận Theo Ý Trời (Piano Version).flac
13 – Vương Anh Tú – Tìm Được Một Nửa Hóa Ra Lại Chưa (Piano Version).flac

 

8914-7887