Tracklist:

01. Xuân Hảo – Đường Xưa Lối Cũ.flac
02. Xuân Hảo – Phố Vắng Em Rồi.flac
03. Xuân Hảo – Tưởng Rằng Đã Quên.flac
04. Xuân Hảo – Bột Biển.flac
05. Xuân Hảo – Cô Đơn.flac
06. Xuân Hảo – Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào.flac
07. Xuân Hảo – Lệ Đá.flac
08. Xuân Hảo – Đường Xa Ướt Mưa.flac
09. Xuân Hảo – Chờ Đông.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T3165