Cùng đại náo khu Chợ Lớn để mưu sinh, bốn anh em Hùng – Long – Phong – Bá liệu có thể đoàn kết khi tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực của thế giới ngầm?

Ủng hộ nhà phát hành khi xem phim tại Galaxy Play:

https://galaxyplay.vn/title/hung-long-phong-ba 

Preview:

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: H8473