Giới Thiệu:
Lâm Hiên – một Phàm Nhân theo đúng nghĩa của nó, không có linh căn. Phàm Nhân này sẽ phải chịu những sự dè bỉu gì của người khác, để có thể đặt chân lên tu tiên lộ và phải cố gắng ra sao.

Một huyễn cảnh mà các bậc trưởng bối trong Môn nghĩ đến còn sởn gai ốc, vậy mà Lâm Hiên cắn răng bước vào, dục hỏa thiêu thân, băng đao tước thịt, địa ngục diêm la – tất cả đang hành hạ Lâm Hiên, đang tôi luyện hắn, tôi luyện một Phàm Nhân đúng nghĩa.

Rất nhiều lời bàn rằng tác phẩm này giống như Phàm Nhân Tu Tiên , điều này không hẳn! Là người biên dịch bộ truyện này, tại hạ khẳng định nó đậm thêm cả chất kiếm hiệp. Không hẳn chỉ là tu luyện, không hẳn chỉ là cơ duyên, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều tình tiết ái hận tình thù, nhân quả đan xen.

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: B6332