• Phần 1 – Cơ Phát Khai Chu Bản
  • Phần 2- Tần Vương Doanh Chính
  • Phần 3 – Lưu Manh Thiên Tử
  • Phần 4 – Đại Đường Uy Long
  • Phần 5 – Như Lai Thần Chưởng
  • Phần 6 – Hồng Vũ Đại Đế
  • Phần 7 – Tam Quốc Kiêu Hoàng
  • Phần 8: Thương Thiên Bá Hoàng

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T8891