Detail:
1. Nhat Thao - Ky Dieu.flac
2. Nhat Thao - Biet Bao Gio Tro Lai.flac
3.Nhat Thao - Mot Mai Em Di.flac
4.Nhat Thao - Doan Khuc Cuoi Cho Em.flac
5. Nhat Thao - Thuo Ay Co Em.flac
6. Nhat Thao - Em Con Nho Hay Em Da Quen.flac
7. Nhat Thao - Mot Minh.flac
8. Nhat Thao - Hen Ho.flac
9. Nhat Thao - Xin Cho Toi.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: K10151