Tham gia cùng hơn 20 triệu người sáng tạo của Pixelcut! Trình chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa Pixelcut giúp bạn tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp chỉ trong vài giây. Pixelcut là một trình chỉnh sửa toàn diện sử dụng AI để giúp bạn tạo ra hình ảnh một cách dễ dàng.

CÔNG CỤ XÓA NỀN – Xóa nền tức thì từ bất kỳ ảnh nào trong bộ sưu tập ảnh của bạn. Xóa nền với độ chính xác hoàn hảo.

Version:
Pixelcut v0.6.17

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: P10466