Strava làm cho việc theo dõi thể dục trở nên xã hội. Chúng tôi lưu trữ toàn bộ hành trình đang hoạt động của bạn ở một nơi – và bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè. Đây là cách thực hiện:

• Ghi lại mọi thứ – chạy, cưỡi ngựa, đi bộ đường dài, yoga và hơn 30 loại hình thể thao khác. Hãy nghĩ về Strava như là cơ sở di chuyển của bạn.

Version:
Strava_v314.7

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: S10453