Tổng hợp các ứng dụng dạy học

20/10/2019: Update Duolingo phiên bản Plus

         
Duolingo Plus (Học Anh văn) 4.43.1
Mimo: Learn to Code 2.0.9
ELSA Speak: English Accent Coach 4.8.7

 

Leave a Reply