Detail:
01. Em Di Bo Mac Con Duong.flac 08. Nhu Tieng Tho Dai.flac
02. Ra Dong Giua Ngo.flac 09. Hom Nay Toi Nghe.flac
03. Xin Tra No Nguoi.flac 10. Chiec La Thu Phai.flac
04. Bong Khong La Bong.flac KOLLERSI – download & read more.url
05. Toi Oi Dung Tuyet Vong.flac TapeDiemXua69-1.jpg
06. Co Mot Ngay Nhu The.flac TapeDiemXua69-2.jpg
07. Hoa Xuan Ca.flac TapeDiemXua69-3.jpg

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T10478