Để cho file code bạn nhìn gọn gàng và đẹp hơn thì bạn hãy thử làm trong các cách sau. mình dùng Visual Studio Code các bạn dùng chương trình editor khác thì làm tương tự:

I – Xóa khoảng trắng các dòng 

Trong VSC  dùng chức năng tìm và thay thế:

  1. Ở ô find box: gõ ^(\s)*$\n ở replace box thì gõ \n (Lưu ý nhớ chọn Use Regular Expression hình dấu .*) sau đó chọn thay thế all. Xem hình bên dưới
  2. Tiếp tục ở find box: \n\n ở ô replace box \n sau đó chọn replace all. Use Regular Expression. Như vậy sau khi làm xong 2 bước này thì code của bạn đã xóa hết các khoảng trắng enter.

 

II – Cài extention để hỗ trợ làm đẹp code

Ở đây mình xài extention: phpfmt – PHP formatter

1. Click vào Extention Manager trong VSC => tìm phpfmt – PHP formatter => Install extention phpfmt – PHP formatter.

2. Mở files code muốn làm đẹp => Ctrl + Shift + P gõ >phpfmt: Format This File 

Sau khi thực hiện 2 cách trên bạn sẽ có 1 files code sạch đẹp. Mong bài viết này giúp ích cho bạn.

 

Leave a Reply