Charles Web Debugging Proxy Full ….. là một công cụ gỡ lỗi web nâng cao dành cho nhà phát triển. Charles là một phần mềm giám sát HTTP, proxy HTTP và Reverse Proxy cho phép các nhà phát triển xem tất cả lưu lượng mạng, cả trên mạng HTTP cũng như HTTPS / SSL. Họ sẽ dễ dàng biết yêu cầu, phản hồi và tiêu đề HTTP chứa thông tin bí mật và tạm thời. Phần mềm này hữu ích như một công cụ phát triển phần mềm sử dụng mạng để giao tiếp với nhau.

[wpdm_package id=’3803′]