HQPlayer Desktop là trình phát âm thanh chất lượng cao cho Windows, Linux và macOS. HQPlayer Desktop cũng có một số thuật toán upampling và downsampling chất lượng cao có thể lựa chọn cũng như các thuật toán hoà sắc có thể lựa chọn, tạo hình nhiễu và điều chế. Tất cả các bộ xử lý tín hiệu hiện đại đều sử dụng quá mức quá mức và điều chế delta-sigma, tuy nhiên việc triển khai phần cứng bị hạn chế ít nhiều tài nguyên. Chất lượng quá mức và điều chế delta-sigma có thể được thực hiện bằng cách sử dụng sức mạnh xử lý khổng lồ có sẵn trong các PC hiện đại. Nhiều AVR cũng lấy mẫu lại nội bộ thành 48, 96 hoặc 192 kHz, với HQPlayer Desktop, chúng có thể được cung cấp ở tốc độ gốc.
 

5101-0706

 

HD Player thường được cài song song với Roon : https://kollersi.com/win-mac-roon-phan-mem-choi-nhac-lossless-hi-res-dsd/1840/