iTunes hay là một trình đa phương tiện, thư viện, ứng dụng quản lý di động được phát triển bởi Apple Inc. Phần mềm này được sử dụng để sắp xếp playlist, phát âm thanh, bài hát và video đa phương tiên trên máy tính cá nhân chạy hệ điều hành macOS X và Microsoft Windows

Windows: 
iTunes x64 v12.6.5
Mac OS:
iTunes v12.6.5

 

6394-4078

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)