Microsoft đã chính thức tung ra phiên bản cập nhật lớn, với cái tên Bản cập nhật Tháng Mười 2020 hay 20H2 tới những người sử dụng Windows 10. Như mọi lần, Microsoft đang điều chỉnh tính khả dụng của bản cập nhật để đảm bảo không có vấn đề nào phát sinh trong quá trình cập nhật.

Những điểm mới của bản cập nhật này

Bản Windows 10 mới nhất của Microsoft có nhiều cải tiến, tiến tập trung vào những thay đổi về giao diện người dùng. Ví dụ: Microsoft đang cập nhật giao diện bảng chọn Start gọn gàng hơn, loại bỏ màu khỏi các ô livetiles và các ô vuông trong danh sách ứng dụng. Nhiều cài đặt cũng được đưa từ Control Panel truyền thống sang Settings, bao gồm cả thay đổi tần số quét màn hình.

6536-7066