Win10_21H1_EnglishInternational_x64

Bản gốc tải từ trang microsoft update 2021/11

UEFI Win10.LTSC.x64:

  • Bản ghost được làm từ bộ cài Windows 10 LTSC Update March 2021 (OS Build 17763.1823).
  • Bản no soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR.
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup.
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt Windows.
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.
Detail:
Win10_21H1_EnglishInternational_x64.iso
UEFI Win10.LTSC.x64 [kollersi.com].tib