Cách ẩn hiện files ẩn trên MAC OS 12 trở lên với phím tắt

Từ mac os 12 trở đi các bạn có thể dùng phím tắt để hiện hoặc ẩn files ẩn trong MAC với 3 nút.

Command + Shift + Period

Trả lời