Category Windows Software

[Mac & Win] Open Key bộ gõ tiếng việt

Input Type – Hỗ trợ kiểu gõ Telex VNI Simple Telex Code – Bảng mã: Unicode (Unicode dựng sẵn). TCVN3 (ABC). VNI Windows. Unicode Compound (Unicode tổ hợp). Vietnamese Locale… Continue Reading →

EVKey – Bộ gõ tiếng Việt cho PC & MAC

Download   Từ trước đến nay, nói về phần mềm gõ tiếng Việt thì mặc định các bạn nghĩ đến Unikey ngay, đôi lúc có những bạn hiểu biết hơn… Continue Reading →

Tổng hợp các phần mềm Internet, Network cho WINDOWS

Tổng hợp các phần mềm tiện ích cho windows   Icon Name Info Version Download Internet Download Manager Homepage 6.3.3

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑