Category Developer

[VSC] Làm đẹp code PHP, HTML, xóa khoảng trắng thừa:

Để cho file code bạn nhìn gọn gàng và đẹp hơn thì bạn hãy thử làm trong các cách sau. mình dùng Visual Studio Code các bạn dùng chương trình editor khác thì làm tương tự: I – Xóa khoảng… Continue Reading →

[Excel] Cách convert Timestamp sang Date & từ Date sang Timestamp:

Convert Date To Timestamp # C2 là ô chứa dữ liệu Date =(C2-DATE(1970,1,1))*86400     Convert Timestamp To Date #A1 là ô chứa dữ liệu timestamp =(((A1/60)/60)/24)+DATE(1970,1,1),  

[Link] Trang web nén hình làm giảm dung lượng hình

https://shortpixel.com
Sửa lỗi visual studio code addon Chrome debugger “site cannot be reached localhost refused to connect”:

Khi bạn degug VSC với plugin Chrome debugger mà báo lỗi “site cannot be reached localhost refused to connect” bạn thử fix bằng cách install live-server. Ở terminal trong VSC gõ lệnh. npm install -g live-server Sau đó bạn thử… Continue Reading →

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑