Category Server Centos/Linux

[Centos] Tổng hợp các lệnh cơ bản:

Các lệnh cơ bản mình sưu tầm từ nhiều nguồn danh cho các bạn mới bắt đầu System Centos Check version Centos # cat /etc/redhat-release Restart lại server # reboot Off server # shutdown   Time: Cài đặt ntp #… Continue Reading →

[Linux & Centos] Hướng dẫn sử dụng text editor vi:

1. Mở fileCũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên filevi /duong_dan_den_fileVD:  vi /var/www/index.php //sẽ mở file index.php trong editor   2. Đóng file Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn… Continue Reading →

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑