Day 17 Tháng Một, 2020

Cách ẩn hiện files ẩn trên MAC OS 12 trở lên với phím tắt:

Từ mac os 12 trở đi các bạn có thể dùng phím tắt để hiện hoặc ẩn files ẩn trong MAC với 3 nút. Command + Shift + Period

Sửa lỗi visual studio code addon Chrome debugger “site cannot be reached localhost refused to connect”:

Khi bạn degug VSC với plugin Chrome debugger mà báo lỗi “site cannot be reached localhost refused to connect” bạn thử fix bằng cách install live-server. Ở terminal trong VSC gõ lệnh. npm install -g live-server Sau đó bạn thử… Continue Reading →

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑