TÍCH CỰC 16/10/18
THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TINH TẾ​

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ website này
(“Thỏa thuận”, “Điều khoản”) bắt nguồn từ Các nguyên tắc của Website và là điều khoản
dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng (thành viên) và những
người khác tương tác với Website cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của
Website mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của Website ” hoặc “Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc
truy cập Dịch vụ của Website , bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

 1. Mục đích, nội dung dịch vụ
 • Website Kollersi (kollersi.com) là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về
  khoa học và công nghệ về các xu hướng, thiết bị, công cụ khoa học và công nghệ.
 • Mạng xã hội Tinh Tế là nơi Thành viên giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi
  thông tin về các sản phẩm khoa học công nghệ mới trên thị trường Việt Nam và
  thế giới.
 1. Điều khoản sử dụng
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ Website kollersi.com, Thành viên phải đồng ý và tuân
  theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Website
  kollersi.com liên kết, tích hợp, bao gồm.
 • Khi truy cập, sử dụng Website kollersi.com bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại,
  tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Website kollersi.com thì Thành viên cũng
  phải tuân theo Quy chế này.
 • Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Website kollersi.com không ngừng hoàn
  thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng
  dịch vụ Website kollersi.com có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải
  thông báo trước tới Thành viên. Website kollersi.com sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về
  những thay đổi, bổ sung đó.