Việc donate tùy vào bạn, thành viên donate và không donate là như nhau. Dữ liệu webite của mình là free với mợi người và không quảng cáo.
Donation depends on your ability, donate & non-donate members are the same, the website data is free for everyone, and the website will never have ads
Worldwide Donate Vietnam Donate Only
Link:

STK: 0909996119
Chủ TK: Ngô Quốc Tuấn
Ngân Hàng: TPBANK (Ngân hàng Tiền Phong Bank)