Tracklist:

01.Bảo Yến – Thôi Thế Thì Chia Tay.dsf
02.Bảo Yến – Khúc Thụy Du.dsf
03.Bảo Yến – Chuyện Hợp Tan.dsf
04.Bảo Yến – Trong Cuộc Tình Ân Hận.dsf
05.Bảo Yến – Anh Còn Nợ Em.dsf
06.Bảo Yến – Chuyện Ba Người.dsf
07.Bảo Yến – Biết Đến Bao Giờ.dsf
08.Bảo Yến – Chiếc Lá Cuối Cùng.dsf
09.Bảo Yến – Chiều Hạ Vắng.dsf
10.Bảo Yến – Cõi Mộng.dsf