Tracklist:
01. Liều Thuốc Cho Trái Tim – Bảo Anh.flac
02. Lãng Quên Chiều Thu – Bảo Anh.flac
03. Tình Lỡ Cách Xa – Bảo Anh.flac
04. Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai – Bảo Anh.flac

Post ID: M8086