[ISO] Windows 11 Official Release x64 (2021)

Mình sẽ cập nhật các phiên bản windows 11

 

Tracklist:
Win11_English_x64 [kollersi.com].iso - bản gốc
Win_11_Pro_x64_English_TPM_CPU_Bypassed [kollersi.com].iso - bản dành cho máy không đủ tiêu chuẩn
8352-8607