[Lossless | Apple Music] Lê Cát Trọng Lý – Có dừng được không? (2021)

Album mới nên mình sẽ không public các bạn hãy mua CD để ủng hộ tác giả.

Detail:
1_Chúng ta đang thở kìa.flac
2_Mùa Y ba la.flac
3_Ba núi ba đèo.flac
4_Chị em chúng mình.flac
5_Có dừng được không.flac
6_Chuyến tàu của trăm nghìn mộng mơ.flac
7_Vì ta quá nhạt.flac
8_Tìm trăng trên nước.flac
Post ID: C8424