Tracklist:

1. Mưa Lệ.wav
2. Về Bên Anh Nhé.wav
3. Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.wav
4. Muộn Màng.wav
5. Cánh Hồng Phai.wav
6. Niệm Khúc Cuối.wav
7. Em Đi Rồi.wav
8. Hoa Nở Không Màu.wav
9. Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu.wav

Post ID: N3549