Tracklist: 

Đàm Vĩnh Hưng – Ai Lên Xứ Hoa Đào.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Chuyện Hoa Sim & Những Đồi Hoa Sim.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Chuyện Loài Hoa Dang Dở.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Chuyện Tình Hoa Bướm.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Chuyện Tình Hoa Muống Biển.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Chuyện Tình Hoa Mười Giờ.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Hoa Cài Mái Tóc.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Hoa Nở Về Đêm.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Hoa Sứ Nhà Nàng 1 & Hoa Sứ Nhà Nàng 2.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Hoa Thương Nhớ Ai.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Hoa Trinh Nữ.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Lời Giới Thiệu.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Mơ Hoa.wav
Đàm Vĩnh Hưng – Nỗi Buồn Hoa Phượng.wav

 

[wpdm_package id=’3779′]