Tracklist:

01 Ha Anh Tuấn – LK Buổi Sang Ở Ciao Cafe & Espresso.flac
02 Ha Anh Tuấn – LK Tuyết Rơi Mua He, Chan Tinh.flac
03 Ha Anh Tuấn – Thư Cho Em.flac
04 Ha Anh Tuấn – Tinh Thoi Xot Xa.flac
05 Ha Anh Tuấn – Về Đi Em.flac
06 Ha Anh Tuấn – Chuyện Của Mua Đong.flac
07 Ha Anh Tuấn – Thang 4 La Lời Noi Dối Của Em.flac
08 Ha Anh Tuấn – Dấu Phố Em Qua.flac

 

6258-9641