[Lossless] Hà Anh Tuấn – Truyện Ngắn (2020)

Preview:
Detail:
01. Có Chàng Trai Viết Lên Cây.flac
02. Xuân Thì.flac
03. Thương Em.flac
04. Cô Gái Và Cây Dương Cầm.flac
05. An.flac
06. Ngày Chưa Giông Bão.flac
Post ID: T3791
9061-6748