Tracklist:

01 – Mê Muội
02 – Tôn Thờ
03 – Mâu Thuẫn
04 – Cố Chấp
05 – Vĩnh Hằng
06 – Sa Ngã
07 – Bùa Mê
08 – Cấm Đoán
09 – Vivu
10 – Anh, Anh Ấy Hay Ai
11 – Mê Muội (Remix)
12 – Mâu Thuẫn (Remix)

 

8145-0663