[Lossless | iTunes Rip] Mina Ngân Hương – Summer Dream (Giấc Mơ Mùa Hè) (2012)

Tracklist:

01. Vao Ha.m4a
02. Nang Vang Bien Xanh Va Anh.m4a
03. Ngay Yeu.m4a
04. Mo.m4a
05. My Boy (Vietnamese Version).m4a
06. My Boy (English Version).m4a
07. Lemon Tree.m4a

3883-7808