Phùng Khánh Linh – yesteryear (2020)

9380-3759

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

Tracklist:

01 – yêu hết tấm thân này
02 – chỉ còn lại hai ta
03 – chỉ buồn hôm nay
04 – lá thư #100
05 – mpg
06 – đừng thả thính
07 – anh đã không rõ ràng với em
08 – sao anh không hiểu_
09 – thế giới không anh
10 – cô gái nhân ái
11 – hoa tiêu dao
12 – gói tình em rồi về
13 – em của ngày hôm qua (yesterme)