Tracklist:
Album share by Dũng Quang Lê

01 – Ở Đó – Thoại 004
02 – Dạo Gần Đây – Thoại 004
03 – Người Thị Phi – Thoại 004
04 – Chuyện Làng Bên – Thoại 004

Post ID: T6736