Tracklist:

01 Mạc Thủy – Tình Yêu Màu Tím.flac
02 Mạc Thủy – Chiều Hành Quân.flac
03 Mạc Thủy – Hoàng Hôn Trên Sông.flac
04 Mạc Thủy – Nếu Đời Khong Co Anh.flac
05 Mạc Thủy – Trăm Nhớ Ngan Thương.flac
06 Mạc Thủy – Nhớ Một Chiếu Xuan.flac
07 Mạc Thủy – Ngày Ấy Mình Yêu Nhau.flac
08 Mạc Thủy – Biệt Kinh Kỳ.flac
09 Mạc Thủy – Chuyện Hợp Tan.flac
10 Mạc Thủy – Tà Áo Cưới.flac
11 Mạc Thủy – Người Em Vĩ Dạ.flac
12 Mạc Thủy – Hà Nội Ngày THáng Cũ.flac
13 Mạc Thủy – Hòa Tấu Dấu Chân Địa Đàng.flac

 

9186-6410