Tracklist:

01 TÌNH XANH – Thanh Hà .flac
02 MỘT ĐỜI TAN VỠ – Thanh Hà .flac
03 MƯA TRÊN BIỂN VẮNG – Thanh Hà .flac
04 LẠNH TRỌN ĐÊM MƯA – Thanh Hà .flac
05 CHỈ CÓ EM – Thanh Hà .flac
06 SA MẠC TÌNH YÊU – Thanh Hà .flac
07 TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ – Thanh Hà .flac
08 HỖI NGƯỜI TÌNH – Thanh Hà .flac
09 TÌNH KHÚC THÁNG SÁU – Thanh Hà .flac