Tracklist:

01 – Tình Như Trái Chín Muộn.flac
02 – Giấc Mơ Tuyết Trắng.flac
03 – Em Về.flac
04 – Nhớ.flac
05 – Tình Ca.flac
06 – Dạ Khúc.flac
07 – Em Về Tinh Khôi.flac
08 – Em Về Tóc Xanh.flac

Post ID: A6838