[Lossless] Tuấn Anh; Phương Phạm – Tình Khúc Dấu Yêu (2020)

Tracklist:
01. Phương Phạm; Tuấn Anh - Chiếc Lá Cuối Cùng.flac
02. Phương Phạm; Tuấn Anh - Bài Tình Ca Cho Em.flac
03. Phương Phạm; Tuấn Anh - Như Giấc Chiêm Bao.flac
04. Phương Phạm; Tuấn Anh - Anh Còn Yêu Em.flac
05. Phương Phạm; Tuấn Anh - Em Đi Rồi.flac
06. Phương Phạm; Tuấn Anh - Xin Còn Gọi Tên Nhau.flac
07. Phương Phạm; Tuấn Anh - Rong Rêu.flac
08. Phương Phạm; Tuấn Anh - Như Đã Dấu Yêu.flac
09. Phương Phạm; Tuấn Anh - Tình Kỹ Nữ (Bonus).flac
10. Phương Phạm; Tuấn Anh - Ru Mãi Ngàn Năm (Bonus).flac
11. Phương Phạm; Tuấn Anh - Ru Ta Ngậm Ngùi (Bonus).flac
1558-7334