Tracklist:

01. Xuân Hảo – Đường Xưa Lối Cũ.wav
02. Xuân Hảo – Phố Vắng Em Rồi.wav
03. Xuân Hảo – Tưởng Rằng Đã Quên.wav
04. Xuân Hảo – Bột Biển.wav
05. Xuân Hảo – Cô Đơn.wav
06. Xuân Hảo – Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào.wav
07. Xuân Hảo – Lệ Đá.wav
08. Xuân Hảo – Đường Xa Ướt Mưa.wav
09. Xuân Hảo – Chờ Đông.wav

[wpdm_package id=’3166′]