Xem phim online tại : [Galaxy Play]

Số phận ba cô gái gọi hạng sang với những mánh khóe làm tình điên đảo, vừa cạnh tranh để sinh tồn, đối phó với luật chơi khốc liệt, đầy bạo lực của tụi ma cô, vừa cố gắng theo đuổi bí mật riêng.

Gái Ngàn Đô Phần 2 – 2022

Gái Ngàn Đô Phần 1 – 2020
Post ID: G6639