Nan hing nan tai | June 23, 1997 (Hong Kong) 8.2
Post ID: H9155