Những Về Thương Lành – Hà Anh Tuấn

8086-7004

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

“NHỮNG VẾT THƯƠNG LÀNH” ALBUM
Thật vinh dự được thu âm cùng chú, danh ca Tuấn Ngọc, lần đầu tiên trong 02 tác phẩm âm nhạc đẹp và đầy ám ảnh.
08 bản thu âm trong CD và 25 tiết mục trình diễn trong full “Storii concert 01 – NHỮNG VẾT THƯƠNG LÀNH” sẽ đánh dấu những điều không thể nào quên, của đoạn đời chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều hoang vắng.