SỐ KHÔNG par 14 Casper & Bon Nghiêm

3 mars 2023 9 morceaux, 38 minutes ℗ 2023 DANDERLÉON
3150-5952

Please log in to your account, if available, to access more information.

Detail description:

01 – 14 Casper – nói em không tin.flac

02 – 14 Casper – nửa đêm về nhà.flac

03 – 14 Casper – một đời.flac

04 – 14 Casper – không nói ai mà biết.flac

05 – 14 Casper – bình minh rơi đằng tây.flac

06 – 14 Casper – viết cho ngày mưa đông.flac

07 – 14 Casper – lò vi sóng (ăn cùng nhau).flac

08 – 14 Casper – lò vi sóng (ăn một mình).flac

09 – 14 Casper – bao tiền một mớ bình yên-.flac

3 mars 2023 9 morceaux, 38 minutes ℗ 2023 DANDERLÉON