Tag mac os

[Mac] Roon v1.6.416

Đăng ký account ở link này : https://roonlabs.com/create Bạn cần mở tk root & login với tk root (xem bài) Login tk Root -> Chạy terminal run file : rkm_mac trong folder Patch với command: # rkm_mac -i r Lúc… Continue Reading →

[Mac] Adobe InDesign 2020 v15.0.1

[Link] Trang tải cấu hình ios, mac os, apple tv os, ipad os beta

https://beta.thuthuatios.com 

EVKey – Bộ gõ tiếng Việt cho PC & MAC

Download   Từ trước đến nay, nói về phần mềm gõ tiếng Việt thì mặc định các bạn nghĩ đến Unikey ngay, đôi lúc có những bạn hiểu biết hơn thì có thể biết đến Gõ Tiếng Việt hay Black… Continue Reading →

Tổng hợp các ứng dụng office văn phòng cho MAC

Tổng hợp các phần mềm tiện ích cho windows Icon Name Info Version Download Microsoft Office 2019 for Mac Homepage 16.18 VL Open Office Homepage 4.1.6

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑