Tag music player

[Mac] Roon v1.6.416

Đăng ký account ở link này : https://roonlabs.com/create Bạn cần mở tk root & login với tk root (xem bài) Login tk Root -> Chạy terminal run file : rkm_mac trong folder Patch với command: # rkm_mac -i r Lúc… Continue Reading →

[Win] Roon v1.6.416

Để có thể xài thoải mái vui lòng làm kỹ theo hướng dẫn sau: Download & giải nén pass giải nén kollersi.com Cài đặt Roon nhưng không khởi động Copy  file ‘Roon.Broker.Core.dll’ ở folder patch vào đường dẫn cài đặt… Continue Reading →

Tổng hợp các ứng dụng nghe nhạc cho MAC

Tổng hợp các phần mềm tiện ích cho windows Icon Name Info Version Download Audirvana Homepage 3.5.15 VOX Homepage 2.7.7 Amarra Luxe Homepage 4.3.476

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑