Tag windows

[Win & Mac] Trọn bộ Adobe Creative Cloud 2020

Adobe Creative Cloud bao gồm những ứng dụng nào? Adobe CC là một bộ ứng dụng, bao gồm hơn 20 ứng dụng khác nhau. Điểm thú vị là bạn có thể dùng bản quyền riêng lẻ từng ứng dụng hoặc… Continue Reading →

[Win] Skitch v2.3.2.176

[Mac & Win] Open Key bộ gõ tiếng việt

Input Type – Hỗ trợ kiểu gõ Telex VNI Simple Telex Code – Bảng mã: Unicode (Unicode dựng sẵn). TCVN3 (ABC). VNI Windows. Unicode Compound (Unicode tổ hợp). Vietnamese Locale CP 1258. >Yêu cầu bảng mã khác nếu bạn cần…. Continue Reading →

EVKey – Bộ gõ tiếng Việt cho PC & MAC

Download   Từ trước đến nay, nói về phần mềm gõ tiếng Việt thì mặc định các bạn nghĩ đến Unikey ngay, đôi lúc có những bạn hiểu biết hơn thì có thể biết đến Gõ Tiếng Việt hay Black… Continue Reading →

© 2020 KOLLERSI — Powered by WordPress

Up ↑