Thay Thói Quen Đổi Cuộc Đời: Bí Mật Thay Đổi Mạnh Mẽ Mà Không Cần Quyết Tâm Rực Lửa

7707-5981

Free Account: kollersi.com – Pass: bananhTuan

Nghĩ mà xem...Đã bao lần bạn quyết tâm tập một thói quen tốt nào đó, và mấy hôm sau đâu lại vào đấy?Đã bao lần bạn quyết tâm từ bỏ một thói xấu, nhưng mấy hôm sau, bạn lại phải thề tiếp?Động lực bất thường, kết quả thất thường.

To view movie online, you must be a request member. Please log in to your account to enjoy our online offerings.

Nghĩ mà xem…

Đã bao lần bạn quyết tâm tập một thói quen tốt nào đó, và mấy hôm sau đâu lại vào đấy?

Đã bao lần bạn quyết tâm từ bỏ một thói xấu, nhưng mấy hôm sau, bạn lại phải thề tiếp?

Động lực bất thường, kết quả thất thường. Bạn sẽ khó mà có kết quả bền vững, nếu chỉ phụ thuộc vào quyết tâm.

Nếu biết cách thay đổi bản thân khoa học..

Bạn sẽ thấy mình không cần hô hào quyết tâm, mà những kết quả tích cực cứ tự động tới.